Manifest en defensa de l’habitatge públic del país.

Des de la campanya Destapem l’Obra Social fem una crida al conjunt d’organitzacions socials, sindicals i polítiques i a la població en general a manifestar-se per un habitatge públic sense abusos ni especulació. A Catalunya ens hem manifestat – i ho seguirem fent – per defensar uns serveis públics, gratuïts i de qualitat, però no ho hem fet per defensar un model d’habitatge realment públic. El cas de l’Obra Social La Caixa no és un fet aïllat. Ara és el moment de defensar les cases pagades amb els diners del conjunt de la població.

Els representants del lobby immobiliari presenten com a consens la necessitat de la promoció d’habitatge públic a partir de la col·laboració público-privada, afirmant que així es resoldran els problemes d’habitatge del país. Ho fan de forma interessada, per oposar-se a la regulació del preu de lloguer del mercat privat. Des d’aquí els hi responem que el model d’habitatge “públic” que majoritàriament s’ha fomentat fins al dia d’avui s’ha dissenyat per afavorir l’especulació immobiliària fent legal que es pugui privatitzar el parc públic d’habitatge. Un informe recent de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona conclou que dels 582.517 pisos públics construïts a l’àrea metropolitana de Barcelona entre 1960 i 2021, actualment només en conservem 72.501 i que el 2030 en quedaran 36.470. Per acabar-ho d’adobar, la protesta engegada per les llogateres d’Habitatge de Protecció Oficial de La Caixa demostra que darrera la promoció pública d’habitatge s’hi ha amagat un model de transferència de sòl i recursos públics a poderoses i riques empreses privades. Així doncs, la lluita és conjunta: per un nou model HPO i per la regulació del preu del lloguer de mercat privat.

El 15 d’Abril ens manifestarem massivament a la ciutat de Sitges a les 11,30h a l’estació de Renfe per protestar contra aquest despropòsit i exigir:

●      la necessitat de garantir que els habitatges protegits ja construïts s’utilitzin per resoldre les necessitats d’accés a l’habitatge de la classe treballadora i els sectors populars del país, 

●      que els nous projectes de promoció d’habitatge públic es dissenyin per garantir la funció social de l’habitatge i no l’enriquiment privat, 

●      siguin coherents amb les necessitats de transició ecosocial i equilibri territorial,

●      siguin duts a terme en diàleg amb la societat civil per recollir totes les necessitats que té la ciutadania catalana.  

Si representes un col·lectiu, adhereix-te a la convocatòria fent ús del següent link:

Si ets un particular, adhereix-te a la convocatòria fent ús del següent link:

https://chng.it/DY8CYGwHs4

Si vols ajudar-nos a fer difusió, pots utilitzar els següents materials: