Actualitat

El Sindicat porta La Caixa a la banqueta dels acusats per clàusules abusives.Primera demanda col·lectiva que interposa el Sindicat de Llogateres a tot l’estat. Afecta a 2000 famílies de l’empresa Inmocriteria que vivien en pisos de protecció oficial.

Leave a Reply